X

اساس نامه

 

بسمه تعالی

فصل اول : کلیات و اهداف ماده 1 

نام :انجمن انجمن فرهنگی،ورزشی و گردشگری معلولان پارس که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار،انجمن نامیده می شود.

ماده 2 موضوع انجمن : خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی(معلولان  و سالمندان) ماده 3

حوزه :فعالیت فعالیت انجمن در حوزه فرهنگی و ورزشی و گردشگری است.

تبصره : تمامی فعالیتهای انجمن غیر سیاسی و غیرانتفاعی است.

 1. ماده

محل انجمن: مرکز اصلی " انجمن" در استان تهران شهرستان تهران ، خیابان مطهری ، روبروی خیابان ترکمنستان ، ساختمان سجاد طبقه هفتم واحد 14 واقع است و در صورت نیاز می تواند برابر ماده 11،ماده 12 و ماده 13 دستورالعمل اجرایی بند13 ماده 26 در سایر نقاط شعبه دایر کند.

 1. ماده

تابیعت انجمن: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمامی اعضای آن تابعیت خود را از قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

 1. ماده

مدت فعالیت : مدت فعالیت  انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود تشکیل می شود.

 1. ماده

سرمایه  :اولیه سرمایه اولیه انجمن اعم از نقدی و غیر نقدی مبلغ 000/500/30  ریال می باشد که توسط هیئت موسس تماما پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است .

 1. ماده

 

ماموریت ،اهداف و راهبردها :انجمن

:ماموریت افزایش شادابی ، طراوت ، امید و بالندگی در اقشار معلولان و سالمندان اهداف کلان:

 • تبین ، تعمیم وگسترش فرهنگ خدمت و برنامههای فرهنگی ، هنری، ورزشی و گردشی.  
 • گسترش فضاهای فرهنگی ، هنری، ورزشی و گردشی.  
 • تشکیل صندوق تعاونی خود گردان.
 • اطلاع رسانی و آشنا نمودن عموم در مورد علل پدیده معلولیت و چگونگی پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی با استفاده از شیوههای سنتی و نوین و بالا بردن شروع سن سالمندی.
 • تشکیل بانک اطلاعاتی و شناساندن نخبگان فرهنگی، هنری، ورزشی ایران و جهان.  
 • ارائه خدمات توان پزشکی و توانبخشی آموزشی،حرفهای و اجتماعی در راستای افزایش روحیه خودباوری و امید بخصوص برای آنانی که دارای مشکلات جسمی-روحی هستند.   
 • تبادل اطلاعات و تجربیات علمی، فرهنگی،هنری ،ورزشی و سیاحتی با انجمنها و مراکز مشابه داخلی وبین المللی و مجموعههای دولتی و غیردولتی.  
 • پشتیبانی تحقیقاتی ، مطالعاتی و آموزش فرهنگ سراها و مراکز فرهنگی،هنری و ورزشی.  
 • توسعه ، رشد ،ارتقا و ارائه تسهیلات تحصیلی عمومی و عالی معلولان .
 • حضور موثرخلاقانه معلولان در فعالیتهای علمی، فرهنگی،اجتماعی،هنری،ورزشی و گردشکری.

 

راهبردهای کلان

 • تهیه طرح راهبردی و جامع فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری معلولان و سالمندان.
 • ارتباط با دولت بمنظور توسعه ، رشد ، ارتقا و ارائه تسهیلات عمومی و عالی.
 • استفاده از مشارکت سایر دستگاهها و سازمانهای دولتی وخصوصی.
 • استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی زمینههای فعالیت.
 • برقراری تعامل دو سویه با سایر سازمانهای مردم نهاد داخلی و خارجی.
 • توسعه و تجهیز دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مراکز اقامتی.
 • تشکیل شعبات انجمن شهری
 • شناسایی و تشخیص متغیرهای فرهنگی، علمی،هنری،ورزشی و سیاحتی در راستای ارائه طرحها و برنامههای توانبخشی بر مبنای نیازمندیهای جسمی – روحی، ارشادی.

تبصره 1 : انجام هر گونه فعالیت مغایر با اهداف اساسنامه انجمن ممنوع است.

 

روشهای اجرایی اهداف:

 1. مطالعه در حوزه مدیریت کیفیت کالاها، شناخت فرهنگ سازمانی، رصد وضع موجود، آسیب شناسی نهادها و سازمانهای مرتبط با امور فرهنگی، ورزشی و گردشکری معلولان و سالمندا ن و ارائه نتیجه حاصله به مسئولین ذیربط وپیگیری آن.
 2. استفاده از فناوری اطلاعات در بروز رسانی و کسب اخبار، طراحی ،راه اندازی وب سایت و ایجاد بانکهای اطلاعاتی معلولان

،جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در ارتباط باموسسات، و کارگاهها و تشکلهای فعال در بخشهای مختلف نظیر میراث فرهنگی ،گردشگری ،صنایع دستی و هنرهای سنتی.  

 1. انتشار، تالیف،ترجمه کتب و مقالات ،برگزاری و شرکت در نمایشگاهها ،همایشها وسمینارهای داخلی و خارجی، برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاحتی مختص معلولان و سالمندان. 
 2. برپایی کلاسهای هنری، ورزشی وآموزش خدمات توریستی مخصوص معلولان و سالمندان برای سازمانها ، ارگان مسئول، آژانسهای مسافرتی و راهنمایان گردشگری با هماهنگی سازمانهای مربوطه.به منظور شناخت انواع معلولیتها و امور توانبخشی وهمچنین پیشگیری از معلولیتها.  
 3. شناسایی هنرمندان ،نخبگان ، ورزشکاران معلول،حمایت و پشتیبانی از پیشکسوتان این مجموعهها با همکاری و همیاری دولت و ادارات ذیربط.  
 4. شناسایی مناطق مناسب سازی شده شهرکهای تفریحی، گردشگری، مجتمعهای سیاحتی، تفریحی و موزه و معرفی این اماکن برای استفاده معلولان و سالمندان و ارائه طرح و برنامه به منظور توسعه و تجهیز دفاتر خدمات مسافرتی ، جهانگردی ، مراکز اقامتی ،اماکن تاریخی و فرهنگی و موزهها طبق استانداردهای معلولان.  
 5. بررسی وشناسایی استعدادهای بالقوه اشتغال دربخشهای مختلف نظیرمیراث فرهنگی،گردشگری، صنایعدستی و هنرهای سنتی و ارائه طرحهای مرتبط به دولت، مجلس وسازمانهای ذیربط .همکاری و ارتباط مستمر با بانکها به منظور واگذاری تسهیلات برای تخصیص به طرحهای تو سعه جهت بهره برداری معلولان و سالمندان.  
 6. طراحی و تدوین شاخصهای ارزیابی آموزشی و هدایت پایاننامههای دانشجویی و ترغیب آنها جهت ارائه طرحهای پژوهشی در زمینههای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشکری معلولان و سالمندان.  
 7. اهتمام به آموزش علمی رشته تفریحی و ورزشی و آشنایی با محاسن ومضرات هر رشته در دوران تحصیل به منظور پیشگیری از معلولیت وارائه طرحهای تولیدی و عرضه محصولات فرهنگی ، تفریحی و ورزشی مناسب با معلولان و سالمندان در مناطق نمونه گردشگری. 
 8. برگزاری پاراتورهای ) گردشگری معلولان( گردشگری ، زیارتی،ورزشی، آموزشی ونمایشگاهی ورودی و خروجی با رعایت استانداردهای معلولان و سالمندان.  
 9. ارائه طرح درخصوص مناسب سازی ورزشگاهها برای حضور معلولان وسالمندان وهماهنگی با ادارات وسازمانهایی که مکانهای ورزشی رادراختیار دارندبه منظور استفاده بهینه از این مکانها برای معلولان وسالمندان وبرگزاری مسابقات ورزشی معلولان سازمانهای مردم نهاد چه درداخل و خارج از شور با هماهنگی وزارت ورزش،کمیته المپیک و فدارسیون های ورزشی بخصوص فدارسیون جانبازان و معلولین.  
 10. کلیه اهداف فوق درصورت نیاز به کسب مجوز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد .

تبصره 2 : انجمن برای هریک از اهداف و فعالیتهای تخصصی خود باید از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوزلازم را اخذ کند .

فعالیت انجمن در زمینههای مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع است.

ماده 9

 

هیات موسس عبارتند از:

خانمها: اعظم مهدیزاده، مژگان جعفری، حدیثه رفیعی جوبنده، شاهنده میرهادی

آقایان: سیدهاشم حسینی شهیدی، سعید رحمتی، حمید شهبازی، محمداسماعیل شیخ قرایی،محمدحسین نادری،مسعود نعمتی

تبصره : هیات موسس انجمن بعد از ثبت انجمن و معرفی هیات امناء از بین خود و یا دیگران مسئولیتی در قبال انجمن نخواهند داشت و کلیه صفحات اساسنامه می بایست به امضای هیئت موسس انجمن برسد .

فصل دوم : ارکان  ماده 10

 

 ارکان انجمن:

الف : هیات امناء      ب : هیات مدیره        ج : مدیرعامل       د: بازرس یا بازرسان 

 1. ماده

مجمع عمومی هیات امناء با تعداد  19  نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره : فعالیت هیات امناء افتخاری خواهد بود .

 1. ماده

چنانچه هر یک از اعضاء هیات امناء فوت نماید یا استعفاء دهد یا به هر علت امکان فعالیت یا مشارکت در مجمع عمومی را نداشته باشد ، هیات امناء شخص واجدشرایط و مورد اعتماد را از میان داوطلبان و با رای سه چهارم اعضاء خود بعنوان جانشین وی انتخاب خواهد نمود.

تبصره 1: چنانچه صلاحیت اکثریت اعضاء هیات امناء از نظر مراجع قانونی ساقط گردد، انجمن از ادامه فعالیت محروم و اعلان خواهد شد.  

تبصره 2 : حضور نماینده سازمان بهزیستی کشور در تشکیل مجامع فوق العاده در زمانی که انحلال انجمن مطرح است الزامی بوده وباید مراتب را به سازمان گزارش دهد.

 1. ماده

مجمع عادی سالی یکبار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک اعضاء و برای تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ،جلسه دوم به فاصله پانزده روز از جلسه اول تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا یک سوم اعضای هیات امناء تشکیل گردد. دعوت برای مجمع عمومی از طریق کتبی یا درج آگهی در روز نامه کثیر الانتشار می باشد.

تبصره : در صورت لزوم سازمان بهزیستی می تواند مقدمات تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را، به خصوص در زمانی که استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره مطرح بوده و یا انجمن در مرحله انحلال قرار گیردرا بنماید.

 1. ماده

وظایف مجمع عمومی هیات امناء  عبارتند از:  

 1. انتخاب و تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان ) اصلی و علی البدل (
 2. عزل بعض یا کل اعضای هیئت مدیره و بازرسان
 3. استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان
 4. بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرسان
 5. تعیین عضو جانشین هیئت امنا طبق مندرجات ماده 11
 6. تصویب تراز نامه و منابع تأمین اعتبار
 7. تعیین خط مشی کلی انجمن و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح انجمن باشد.

 

 1. تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که  آگهیها و اطلاعیههای انجمن.تا تشکیل مجمع عمومی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.  
 2. تصویب تغییرات مفاد اساسنامه
 3. تصمیم گیری در خصوص انحلال انجمن ماده 15

مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء  با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 1. با درخواست هیئت مدیره یا بازرس و بازرسان
 2. با در خواست یک سوم از اعضای هیئت امناء

تبصره : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده ، به طریق اطمینان بخشی از جمله ابلاغ تلفنی یا کتبی یا درج آگهی در روزنامههای کثیر الانتشار  بوده و مطابق با شرایط برگزاری مجمع عمومی عادی تشکیل و رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه رسمی  معتبر خواهد بود.

ماده 16

مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و دو نفر ناظر دایر می شود.  

تبصره 1 : اعضای هیات رئیسه با اعلام و قبول نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد.  

تبصره 2: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند.  

 

ب: هیات مدیره  

 1. ماده

انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از پنج ) 5 (نفر عضو اصلی و دو) 2( نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره 1: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

تبصره 2 : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء هیئت مدیره بدون عذر موجه و بدون ا طلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و شش جلسه متناوب ، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

 1. ماده

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره ، به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد کرد.

 1. ماده

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر  یک ماه  یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس هیات مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

 1. ماده

اعضای هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب خواهد نمود.  

 1. ماده

 هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دورههای بعدی بلامانع بوده و هیات مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی بمنظور انتخاب هیئت مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره موظف است یک نسخه از نتیجه انتخابات خود را به سازمان بهزیستی استان یاستاد ارسال نماید.

 1. ماده

 هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

1-حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول

2-رسیدگی به حسابهای انجمن وپرداخت بدهیها و وصول مطالبات

3-اجرای مصوبات مجامع عمومی هیئت امناء در راستای اجرای اهداف انجمن  

4-افتتاح حساب در بانکها بنام انجمن 

 1. انجام تشریفات قانونی و تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم و تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و د ر صورت اقتضاء تفویض وواگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی یا حق توکیل به غیر
 2. بطور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی هیئت امناء می باشد به نام انجمن انجام دهد . 

تبصره 1 : تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و خزانه دار و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.  

 

تبصره 2: جز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی هیئت امناء است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور انجمن را مشروط بر رعایت حدود اهداف و وظایف دارا می باشد.

ماده 23

تمامی اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط به وسیله هیات مدیره انجمن باید برای بررسی در دسترس کارشناسان مامور سازمان بهزیستی و بازرس )یا بازرسان( انجمن قرار گیرد.

ج : مدیرعامل ماده 24

 : هیات مدیره می تواند از بین خود یا خارج از اعضای هیات مدیره ، یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی انجمن انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین نماید، که عزل وی نیز از اختیارات هیئت مدیره خواهدبود و مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء را دارد.

تبصره 1 : مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب خواهد شد .

تبصره 2: انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع می باشد.

د : بازرس یا بازرسان

 1. ماده

مجمع عمومی عادی هیئت امناء یک نفررا بعنوان بازرس اصلی ویک نفررا بعنوان علی البدل برای مدت 3سال انتخاب خواهد نمود  تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.  

 1. ماده

 وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

1( بررسی تمامی اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش عملکرد مالی برای مجمع عمومی

2(  بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

3( ارائه گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره و مدیر عامل از مفاد اساسنامه به کمیسیون ماده 26 سازمان بهزیستی و مجمع عمومی .

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند.

 

 

فصل سوم : منابع تأمین اعتبار و مواد متفرقه

 1. ماده

منابع تأمین اعتبار انجمن از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت و وقف و از درآمد سایر فعالیتهای مندرج در ماده 7 اساسنامه و سایر کمکها و تسهیلاتی  که در جهت تامین منابع مالی انجمن تخصیص داده می شود تامین می گردد.  

تبصره 1 ـ تمامی وجوه و درآمدهای  انجمن در حساب الکترونیکی مخصوصی که بنام انجمن و با معرفی سازمان بهزیستی در نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده است نگهداری خواهد شد در صورت نیاز سازمان بهزیستی مجاز است هرگونه گزارش گردش حساب مالی مؤسسه را از بانک طرف حساب آنها اخذ نماید.

تبصره 2ـ سال مالی انجمن از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس انجمن است.

 1. ماده

 کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه ای که به ثبت رسیده اند و به مصرف گروه هدف سازمان می رسد از پرداخت مالیات معاف می باشند .

 1. ماده

شرایط برخورداری از معافیت مالیاتی توسط موسسات خیریه:  

 • عدم معامله موسسان و وابستگان طبقات اول ودوم آنان و نیز هیات امنا و مدیران با انجمن
 • عدم هرگونه برداشت یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی و غیرنقدی انجمن توسط موسسان یا صاحبان سرمایه.
 • مرجع نظارت بر در آمد و هزینه موسسات خیریه ، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه خواهد بود.  
 • موسسات خیریه مکلفند صورتجلسات در آمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد ، حداکثر تا 4 ماه بعد از پایان سال مالی انجمن به مرجع ناظر مربوطه تسلیم نمایند و مرجع ناظر انجمن نیز باید ظرف 4 ماه از تاریخ وصول صورتحساب ، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانونی و آئین نامه اجرایی ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام و درصورت تایید ، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید  .  
 • انجام سایر مقررات مذکور در آئین نامه اجرایی مربوطه و تکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم.  
 • عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از سوی موسسات خیریه در هر سال مالی ، موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد. 
 1. ماده

تمامی مدارک ، پرونده ها و نوشتجات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیر عامل و در غیاب او رئیس هیات مدیره و با مهر انجمن خواهد بود.  

تبصره ـ مصوبات و صورتجلسات هیات امناء و هئیت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .

 1. ماده

محل انجمن و اقامتگاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید پس از کسب مجوز کتبی از کمیسیون ماده 26 سازمان بهزیستی بوده و به اطلاع اداره ثبت برسد.

 1. ماده

 انجمن دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن به تصویب هیات مدیره و تأیید کمیسیون ماده 26 خواهد رسید.  

تبصره ـ هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئولیت قانونی دارند.

 1. ماده

در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مطابق مقررات قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه کشوری عمل و رفتار خواهد شد.

 1. ماده

انحلال : در صورت انحلال مؤسسات موضوع دستورالعمل بند 13 مجمع عمومی فوق العاده هیات یا مدیر تصفیه ای را پس از هماهنگی با کمیسیون ماده 26 انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به موسسات عام المنفعه با فعالیت مشابه و دارای مجوز از سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن سازمان اقدام کند.

تبصره 1: در مواردی که انحلال و یا تعطیل دائم مؤسسات غیردولتی مطرح است سازمان بهزیستی در ارتباط با بدهی و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره 2: در صورت لغو اعتبار یا ابطال پروانه تاسیس انجمن در کمیسیون عالی و یا توسط مراجع قانونی ذیصلاح،هیات مدیره موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ لغو اعتبار یا ابطال نسبت به تشکیل مجمع و انتخاب و معرفی هیات یا مدیر تصفیه و طی مراحل انحلال اقدام نماید.بدیهی ا ست در صورت عدم اقدام در موعد مقرر از سوی هیات مدیره،سازمان بهزیستی راسا می تواند تعیین هیات یا مدیر تصفیه را از دادگاه تقاضا نماید.

 1. ماده

انجام  فعالیتهای فرهنگی انجمن با رعایت مقررات و موازین مربوطه از سوی انجمن پس از اخذ مجوزهای مربوطه  مجاز می باشد.

 1. ماده

برای انجام هر یک از فعالیتها و اهداف مندرج در ماده 7 اساسنامه انجمن می بایست پس از دریافت پروانه تاسیس، پروانه فعالیت لازم را نیز مطابق دستورالعمل های مربوطه از کمیسیون ماده 26 استانی اخذ نماید.

 1. ماده

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و37 ماده و 25 تبصره در نشست مورخ  11 / 08/ 1394 هیات موسس به تصویب رسید.

دی ان ان