X

اقامت گاه ها

هتل ها

تخت جمشید یا پارسه

تخت جمشید در ۱۰ کیلومتری شمال‌شرق مرودشت در استان فارس قرار گرفته

تخت جمشید که با نام پارسه، پرسه‌پولیس و پرسپولیس هم شناخته می‌شود، آیینه‌ای از تاریخ و فرهنگ کهن ایران زمین به شمار می‌رود که به دستور داریوش بزرگ در سال ۵۱۸ ق.م و با حدود ۱۲۵۰۰۰ مترمربع وسعت، به‌عنوان یکی از شاهکارهای معماری زمان خود در سطح جهان ساخته شد.

ارگ بم

این بنای تاریخی و مهم در شهرستان بم در استان کرمان واقع گردیده

سازندگان این بنای کهن، آن را بالای صخره‌ای وسیع، در جنوب رودخانه‌ی پشت‌رود (رودخانه‌ی بم) بنا کردند. شهر بم و دیواری که به شهربست (دیوار ربض شهر بم) شهرت دارد، در جنوب و در فاصله‌ای بین دو رودخانه (یکی از این رودخانه‌ها پشت‌رود است)، قرار گرفته است. امروزه از رودخانه‌ی پشت‌رود به عنوان یکی از خیابان‌های میان‌شهری استفاده می‌شود.

قلعه دختر فیروزآباد

اولین بنای طاق دار که چند کیلومتری فیروز آباد در استان فارس واقع گردیده

قلعه دختر، نشان ظهور امپراتوری ساسانی و افول دولت اشکانی است. این دژ مستحکم و نسبتا بزرگ که بر تمام منطقه تسلط دارد، برای دیدبانی و حفاظت از پایتخت اولیه ساسانیان، شهر گور، ساخته شده است. گنبد مدور این قلعه شاهکار معماری ایران باستان است. ابتکار معماران آن در استفاده از فیل گوش ‌ها و سه گوش ‌ها برای تحمل وزن این گنبد بسیار جالب توجه و چشمگیر است.هتل آپارتمان

تخت جمشید یا پارسه

تخت جمشید در ۱۰ کیلومتری شمال‌شرق مرودشت در استان فارس قرار گرفته

تخت جمشید که با نام پارسه، پرسه‌پولیس و پرسپولیس هم شناخته می‌شود، آیینه‌ای از تاریخ و فرهنگ کهن ایران زمین به شمار می‌رود که به دستور داریوش بزرگ در سال ۵۱۸ ق.م و با حدود ۱۲۵۰۰۰ مترمربع وسعت، به‌عنوان یکی از شاهکارهای معماری زمان خود در سطح جهان ساخته شد.

ارگ بم

این بنای تاریخی و مهم در شهرستان بم در استان کرمان واقع گردیده

سازندگان این بنای کهن، آن را بالای صخره‌ای وسیع، در جنوب رودخانه‌ی پشت‌رود (رودخانه‌ی بم) بنا کردند. شهر بم و دیواری که به شهربست (دیوار ربض شهر بم) شهرت دارد، در جنوب و در فاصله‌ای بین دو رودخانه (یکی از این رودخانه‌ها پشت‌رود است)، قرار گرفته است. امروزه از رودخانه‌ی پشت‌رود به عنوان یکی از خیابان‌های میان‌شهری استفاده می‌شود.

قلعه دختر فیروزآباد

اولین بنای طاق دار که چند کیلومتری فیروز آباد در استان فارس واقع گردیده

قلعه دختر، نشان ظهور امپراتوری ساسانی و افول دولت اشکانی است. این دژ مستحکم و نسبتا بزرگ که بر تمام منطقه تسلط دارد، برای دیدبانی و حفاظت از پایتخت اولیه ساسانیان، شهر گور، ساخته شده است. گنبد مدور این قلعه شاهکار معماری ایران باستان است. ابتکار معماران آن در استفاده از فیل گوش ‌ها و سه گوش ‌ها برای تحمل وزن این گنبد بسیار جالب توجه و چشمگیر است.بوم گردی

تخت جمشید یا پارسه

تخت جمشید در ۱۰ کیلومتری شمال‌شرق مرودشت در استان فارس قرار گرفته

تخت جمشید که با نام پارسه، پرسه‌پولیس و پرسپولیس هم شناخته می‌شود، آیینه‌ای از تاریخ و فرهنگ کهن ایران زمین به شمار می‌رود که به دستور داریوش بزرگ در سال ۵۱۸ ق.م و با حدود ۱۲۵۰۰۰ مترمربع وسعت، به‌عنوان یکی از شاهکارهای معماری زمان خود در سطح جهان ساخته شد.

ارگ بم

این بنای تاریخی و مهم در شهرستان بم در استان کرمان واقع گردیده

سازندگان این بنای کهن، آن را بالای صخره‌ای وسیع، در جنوب رودخانه‌ی پشت‌رود (رودخانه‌ی بم) بنا کردند. شهر بم و دیواری که به شهربست (دیوار ربض شهر بم) شهرت دارد، در جنوب و در فاصله‌ای بین دو رودخانه (یکی از این رودخانه‌ها پشت‌رود است)، قرار گرفته است. امروزه از رودخانه‌ی پشت‌رود به عنوان یکی از خیابان‌های میان‌شهری استفاده می‌شود.

قلعه دختر فیروزآباد

اولین بنای طاق دار که چند کیلومتری فیروز آباد در استان فارس واقع گردیده

قلعه دختر، نشان ظهور امپراتوری ساسانی و افول دولت اشکانی است. این دژ مستحکم و نسبتا بزرگ که بر تمام منطقه تسلط دارد، برای دیدبانی و حفاظت از پایتخت اولیه ساسانیان، شهر گور، ساخته شده است. گنبد مدور این قلعه شاهکار معماری ایران باستان است. ابتکار معماران آن در استفاده از فیل گوش ‌ها و سه گوش ‌ها برای تحمل وزن این گنبد بسیار جالب توجه و چشمگیر است.متل ها

تخت جمشید یا پارسه

تخت جمشید در ۱۰ کیلومتری شمال‌شرق مرودشت در استان فارس قرار گرفته

تخت جمشید که با نام پارسه، پرسه‌پولیس و پرسپولیس هم شناخته می‌شود، آیینه‌ای از تاریخ و فرهنگ کهن ایران زمین به شمار می‌رود که به دستور داریوش بزرگ در سال ۵۱۸ ق.م و با حدود ۱۲۵۰۰۰ مترمربع وسعت، به‌عنوان یکی از شاهکارهای معماری زمان خود در سطح جهان ساخته شد.

ارگ بم

این بنای تاریخی و مهم در شهرستان بم در استان کرمان واقع گردیده

سازندگان این بنای کهن، آن را بالای صخره‌ای وسیع، در جنوب رودخانه‌ی پشت‌رود (رودخانه‌ی بم) بنا کردند. شهر بم و دیواری که به شهربست (دیوار ربض شهر بم) شهرت دارد، در جنوب و در فاصله‌ای بین دو رودخانه (یکی از این رودخانه‌ها پشت‌رود است)، قرار گرفته است. امروزه از رودخانه‌ی پشت‌رود به عنوان یکی از خیابان‌های میان‌شهری استفاده می‌شود.

قلعه دختر فیروزآباد

اولین بنای طاق دار که چند کیلومتری فیروز آباد در استان فارس واقع گردیده

قلعه دختر، نشان ظهور امپراتوری ساسانی و افول دولت اشکانی است. این دژ مستحکم و نسبتا بزرگ که بر تمام منطقه تسلط دارد، برای دیدبانی و حفاظت از پایتخت اولیه ساسانیان، شهر گور، ساخته شده است. گنبد مدور این قلعه شاهکار معماری ایران باستان است. ابتکار معماران آن در استفاده از فیل گوش ‌ها و سه گوش ‌ها برای تحمل وزن این گنبد بسیار جالب توجه و چشمگیر است.مسافرخانه

تخت جمشید یا پارسه

تخت جمشید در ۱۰ کیلومتری شمال‌شرق مرودشت در استان فارس قرار گرفته

تخت جمشید که با نام پارسه، پرسه‌پولیس و پرسپولیس هم شناخته می‌شود، آیینه‌ای از تاریخ و فرهنگ کهن ایران زمین به شمار می‌رود که به دستور داریوش بزرگ در سال ۵۱۸ ق.م و با حدود ۱۲۵۰۰۰ مترمربع وسعت، به‌عنوان یکی از شاهکارهای معماری زمان خود در سطح جهان ساخته شد.

ارگ بم

این بنای تاریخی و مهم در شهرستان بم در استان کرمان واقع گردیده

سازندگان این بنای کهن، آن را بالای صخره‌ای وسیع، در جنوب رودخانه‌ی پشت‌رود (رودخانه‌ی بم) بنا کردند. شهر بم و دیواری که به شهربست (دیوار ربض شهر بم) شهرت دارد، در جنوب و در فاصله‌ای بین دو رودخانه (یکی از این رودخانه‌ها پشت‌رود است)، قرار گرفته است. امروزه از رودخانه‌ی پشت‌رود به عنوان یکی از خیابان‌های میان‌شهری استفاده می‌شود.

قلعه دختر فیروزآباد

اولین بنای طاق دار که چند کیلومتری فیروز آباد در استان فارس واقع گردیده

قلعه دختر، نشان ظهور امپراتوری ساسانی و افول دولت اشکانی است. این دژ مستحکم و نسبتا بزرگ که بر تمام منطقه تسلط دارد، برای دیدبانی و حفاظت از پایتخت اولیه ساسانیان، شهر گور، ساخته شده است. گنبد مدور این قلعه شاهکار معماری ایران باستان است. ابتکار معماران آن در استفاده از فیل گوش ‌ها و سه گوش ‌ها برای تحمل وزن این گنبد بسیار جالب توجه و چشمگیر است.حسینیه ها

تخت جمشید یا پارسه

تخت جمشید در ۱۰ کیلومتری شمال‌شرق مرودشت در استان فارس قرار گرفته

تخت جمشید که با نام پارسه، پرسه‌پولیس و پرسپولیس هم شناخته می‌شود، آیینه‌ای از تاریخ و فرهنگ کهن ایران زمین به شمار می‌رود که به دستور داریوش بزرگ در سال ۵۱۸ ق.م و با حدود ۱۲۵۰۰۰ مترمربع وسعت، به‌عنوان یکی از شاهکارهای معماری زمان خود در سطح جهان ساخته شد.

ارگ بم

این بنای تاریخی و مهم در شهرستان بم در استان کرمان واقع گردیده

سازندگان این بنای کهن، آن را بالای صخره‌ای وسیع، در جنوب رودخانه‌ی پشت‌رود (رودخانه‌ی بم) بنا کردند. شهر بم و دیواری که به شهربست (دیوار ربض شهر بم) شهرت دارد، در جنوب و در فاصله‌ای بین دو رودخانه (یکی از این رودخانه‌ها پشت‌رود است)، قرار گرفته است. امروزه از رودخانه‌ی پشت‌رود به عنوان یکی از خیابان‌های میان‌شهری استفاده می‌شود.

قلعه دختر فیروزآباد

اولین بنای طاق دار که چند کیلومتری فیروز آباد در استان فارس واقع گردیده

قلعه دختر، نشان ظهور امپراتوری ساسانی و افول دولت اشکانی است. این دژ مستحکم و نسبتا بزرگ که بر تمام منطقه تسلط دارد، برای دیدبانی و حفاظت از پایتخت اولیه ساسانیان، شهر گور، ساخته شده است. گنبد مدور این قلعه شاهکار معماری ایران باستان است. ابتکار معماران آن در استفاده از فیل گوش ‌ها و سه گوش ‌ها برای تحمل وزن این گنبد بسیار جالب توجه و چشمگیر است.

دی ان ان